"; ?> Portál centrálnych služieb IT na UK

Program MSDN AA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) je určený pre študentov a učiteľov odborných katedier FMFI.

Viac informácii o programe MSDN AA nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft (anglicky).

Pre stiahnutie sotfware musíte byť prihlásení.