Aktuálne výpadky

Sieťová konektivitaod 20.9.2019 je zaevidovaný výpadok internetu na Družbe D1. Aktuálne sa výpadok týka D1, 5.-10. poschodia, izieb n15-n28 (n = číslo poschodia). Na odstránení problému sa pracuje.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

Oznam pre novoprijatých študentov:

Žiadame všetkých novoprijatých študentov denného štúdia, ktorí požiadali o preukaz s vizuálom ISIC, aby si ešte pred zápisom vyplnili prihlášku za člena CKM SYTS na stránke gdpr.uniba.sk.


Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444