Aktuálne výpadky

CePIT – V piatok 30.8. bude pracovisko CePIT nedostupné z dôvodu rektorského voľna

Systémy SAP budú nedostupné z dôvodu servisnej odstávky od 20.08.2019 od 13:00 do 25.08.2019 23:00.

Moodle – od 12.8.2019 do 30.8.2019 bude služba nedostupná z dôvodu servisnej  odstávky.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

Oznam pre novoprijatých študentov:

Žiadame všetkých novoprijatých študentov, aby si ešte pred zápisom vyplnili prihlášku za člena CKM SYTS na stránke gdpr.uniba.sk.


Oznam pre ubytovaných vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny :

Drahí ubytovaní,

V mesiacoch júl a august prebehne kontrola sieťových zásuviek, vyžadujúca krátky vstup pracovníkov VM Mlyny UK do všetkých izieb. Táto aktivita nevyžaduje žiadnu Vašu participáciu.
Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a Vaše pochopenie.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444