Záverečné práce na UK

Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 12/2013 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave).

Záverečnú prácu je potrebné odovzdať v elektronickej podobe do systému AiS2.
Formát záverečnej práce musí byť PDF (návod na prevod textu do PDF - v novom okne, 584 kB) vrátane príslušných príloh, ak ich práca obsahuje.
Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. (pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text – NÁVOD TU)

  • Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.
  • Maximálna veľkosť súboru na vloženie do AiS je 50 MB
  • Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy.
  • Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x.
  • Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality.


NÁVODY PRE ŠTUDENTOV:

Návod na prihlásenie sa na tému záverečnej práce

Návod na poslanie práce cez AIS

Metodika písania záverečných prác (vybrané časti)

Cyklus záverečnej práce

 

NÁVODY PRE VYUČUJÚCICH:

Vypísanie nového zadania témy (učitelia)

Rýchly obrázkový návod na vypísanie ZP (ak je vypisujúci zároveň vedúci práce)

Schválenie zadania témy ZP schvalovateľom

Aktualizácia zadania ZP

Cyklus exportu záverečných prác na kontrolu originality

CRZP - získanie protokolu o originalite

Theses - získanie protokolu o originalite

Hodnotenie štátnych skúšok členom štátnicovej komisie

Vkladanie posudkov k záverečnej práci do AiS2