Univerzita Komenského
 v Bratislave

CIT - logo

Aktuálne výpadky

SAP - nedeľu 22.7.2018 od 14:00 do 23:00 bude systém VEP nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.


Moodle
- od 23.7.2018 do 29.7.2018 bude nedostupný z dôvodu pravidelnej údržby.

Ak má niekto v týchto dňoch aktívny kurz, nech kontaktuje správcu služby na adrese moodle@uniba.sk


Ďakujeme za pochopenie

Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/ 9010 4444