Aktuálne oznamy

KMS - dnes 12.2.2016 budú výpadky KMS servera. Z tohto dôvodu nebude fungovať licencovanie produktov Windows a Office cez KMS službu.


FaF UK - 
Od 5. februára 2016 14:00 prebieha rekonfigurácia pripojenia ústredne FaF a preto je možné evidovať mikrovýpadky v poskytovaní fakultných hlasových služieb.

Mlyny MI, VBA a AD O,R,H,K,M - od 17.1.2016 evidujeme problém s internetovým pripojením. Na vyriešení problému sa intenzívne pracuje.

Ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/592 44 944

Centrum informačných technológií zabezpečuje nasledujúce celouniverzitné IT služby: