Informácie

PODVODNÉ E-MAILY

Vyzývame všekých používateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyhodnocovaní e-mailov, ktoré ponúkajú odkazy na zmenu hesla.

Infomácie o podvodnom e-maili z 11. 6. 2021