Aktuálne oznamy

Moodle - od 6.2.2016 do 7.2.2016 bol systém moodle nedostupný z dôvodu plánovanej odstávky.

VEP a VET - od 4.2.2016 13:00 do 7.2.2016 24:00 je systém VET nedostupný z dôvodu obnovy. VEP je dostupný, nie je možné iba transportovať.

FaF UK - Od 5. februára 2016 14:00 prebieha rekonfigurácia pripojenia ústredne FaF a preto je možné evidovať mikrovýpadky v poskytovaní fakultných hlasových služieb.

Mlyny MI, VBA a AD O,R,H,K,M - od 17.1.2016 evidujeme problém s internetovým pripojením. Na vyriešení problému sa intenzívne pracuje.

Ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/592 44 944

Centrum informačných technológií zabezpečuje nasledujúce celouniverzitné IT služby: