Informácie

V dôsledku vážneho phishingového útoku na mailové schránky zamestnancov a študentov UK, univerzita v utorok 27.2.2024 zapla pre všetkých používateľov O365 prihlasujúcich sa z krajín mimo Slovenska, Česka a Maďarska technológiu MFA (Multifactor Authentication).

Pre bežného užívateľa to znamená, že okrem hesla do mailovej schránky sa bude musieť overiť ešte aj ďalším autentifikačným nástrojom napríklad cez mobilný telefón. Preto, ak sa chystáte vycestovať do zahraničia (mimo SR, Čiech a Maďarska) či pracovne alebo súkromne, aby ste sa mohli prihlásiť do svojej univerzitnej mailovej schránky, je potrebné, aby ste si ešte pred cestou nastavili MFA vo svojom mobilnom telefóne. Je to možné prostredníctvom  linku: https://account.activedirectory.windowsazure.com/Proofup.aspx priamo z webového prehliadača v počítači.

Návod na nastavenie nájdete tu: https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/cit/citps/office365/microsoft-365-multifactor-authentication-manual/

Vyzývame všetkých používateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyhodnocovaní e-mailov, ktoré ponúkajú odkazy na zmenu hesla a akékoľvek iné pokusy o neoprávnené získavanie údajov.