Aktuálne výpadky

IT služby UKod piatku 12.8.2022 od 9:00 može dôjsť k dočasným výpadkom viacerých univerzitných služieb. Na odstránení problému pracujeme.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

E-ubytovanie – výber izby sa tento rok nebude vykonávať cez stránku ubytovanie.uniba.sk, ale bude dostupný na tejto lokalite – https://liveuniba.sharepoint.com/sites/UKUbytovanie. Návod ako máte postupovať je uvedený tu – https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/e-ubytovanie/navod_na_vyber_izby_2022_08_03.pdf.


 

Moodle (e-learning) – v dňoch 15. – 25. augusta 2022 bude prebiehať preklápanie Moodle UK do akademického roka 2022/2023. Prosím, nepracujte v tomto čase na nových kurzoch pre akademický rok 2022/2023 – zmeny urobené počas preklápania nebudú automaticky prenesené do nového akademického roka. Moodle bude v týchto dňoch prístupný výlučne za účelom dokončenia aktivít z akademického roka 2021/2022. Počas preklápania 15.-25.8.2022 môže dôjsť ku krátkodobým výpadkom Moodle, ktoré budú vždy vopred ohlásené na stránke https://moja.uniba.sk

PODVODNÉ E-MAILY

Vyzývame všetkých používateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyhodnocovaní e-mailov, ktoré ponúkajú odkazy na zmenu hesla.

Informácie o podvodnom e-maili z 11. 6. 2021