Aktuálne výpadky

SAP – v nedeľu 18.08.2019 od 12:00 do 24:00 neboli dostupné všetky SAP systémy  z dôvodu plánovanej servisnej odstávky. Testovací system VET nebude dostupný v termíne 15.08.2019 18:00 štvrtok – 18.08.2019 24:00 nedeľa z dôvodu jeho obnovy z produktívneho systému VEP.

Moodle – od 12.8.2019 do 30.8.2019 bude služba nedostupná z dôvodu servisnej  odstávky.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

Milí študenti, ubytovacie zmluvy pre VMĽŠ Mlyny nájdete po prihlásení v systéme e-peňeženka 20.8.


Oznam pre novoprijatých študentov:

Žiadame všetkých novoprijatých študentov, aby si ešte pred zápisom vyplnili prihlášku za člena CKM SYTS na stránke gdpr.uniba.sk.


Oznam pre ubytovaných vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny :

Drahí ubytovaní,

V mesiacoch júl a august prebehne kontrola sieťových zásuviek, vyžadujúca krátky vstup pracovníkov VM Mlyny UK do všetkých izieb. Táto aktivita nevyžaduje žiadnu Vašu participáciu.
Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a Vaše pochopenie.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444