Aktuálne oznamy

Sieťová konektivita, Mlyny MI - od 2.8.2015 8:45 z technických príčin je výpadok služby.

Sieťová konektivita, Mlyny AD - od 28.7.2015 8:00 sú možné výpadky služby z dôvodu zlyhania klimatizácie.

FaF UK internetová a telefónna konektivita - od 30.7.2015 do 31.7.2015 bola služba nedostupná z dôvodu plánovanej prekládky rozvodnej skrine. Nebolo možné poskytovať služby, ktoré vyžadujú internetovú konektivitu a to najmä dekanátu a študijného oddelenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/592 44 944.

Centrum informačných technológií zabezpečuje nasledujúce celouniverzitné IT služby: