Aktuálne výpadky

Prístupový systém – v pondelok 6.4.2020 nebudú k dispozícii on-line funkcionality prístupového systému (turnikety) PriF a FAF z dôvodu vykonávania servisných úprav.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

SAP – v piatok 13.3.2020 došlo k zmene nastavenia autentifikácie klientov systému SOFIA (SAP). Technickú zmenu zabezpečujú technickí správcovia jednotlivých súčastí UK. V prípade ak sa zmena nevykoná na počítači so SAP systémom do 13.3.2020, tak systém prestane fungovať.

INFORMÁCIA O PREVÁDZKE IT SLUŽIEB POČAS PRERUŠENIA VÝUČBY

METODICKÝ POKYN PRE DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NA UK