Aktuálne oznamy

FaF UK - od 30.7.2015 8:00 do 31.7.2015 20:00 bude úplne odstavená internetová a telefónna konektivita v pravej časti budovy FaF UK z dôvodu plánovanej prekládky rozvodovej skrine. Nebude možné poskytovať služby, ktoré vyžadujú internetovú konektivitu a to najmä dekanátu a študijného oddelenia.

Sieťová konektivita, Mlyny AD - od 28.7.2015 8:00 sú možné výpadky služby z dôvodu zlyhania klimatizácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/592 44 944.

Centrum informačných technológií zabezpečuje nasledujúce celouniverzitné IT služby: