Aktuálne výpadky

Odstávka AIS - V stredu dňa 3.8.2016 bude od 09:00 do 13:00 odstávka služby AIS z dôvodu údržby.

Sieťové služby
- od 27.7.2016 je evidovaný výpadok sieťových služieb na Pedagogickej fakulte (objekt na Šoltésovej ulici). Na vyriešení problému sa intenzívne pracuje. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

E-ubytovanie
- Zverejnenie poradovníkov sa odkladá z 29.7.2016 na 1.8.2016 kvôli neuzavretiu predchádzajúcich častí procesu ubytovania.

Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/592 44 944

Centrum informačných technológií zabezpečuje nasledujúce celouniverzitné IT služby: