Staršie výpadky

2020  ▼ 

Od Do Služby Popis
SAP SAP - od štvrtka 16.7.2020 19:00 do nedele 19.7.2020 22:00 systém VET bude nedostupný z dôvodu servisnej odstávky.
30.06.2020 18:00 30.06.2020 23:59 ISKAM ISKAM - v utorok 30.6.2020 od 18:00 do 24:00 bola služba nedostupná z dôvodu plánovanej odstávky.
cdo Centrálna databáza osôb, Databáza absolventov a Granty UK  - v utorok 23.6.2020 od 13:53 do 14:53 služby neboli dostupné.
SAP SAP - v nedeľu 21.06.2020 od 14:00 do 23:00 bola plánovaná servisná odstávka všetkých SAP systémov z dôvodu nasadzovania opráv operačných systémov.
12.06.2020 20:00 12.06.2020 20:30 moodle Moodle12.6.2020 medzi 20:00 a 20:30 bol moodle.uniba.sk dočasne nedostupný z dôvodu servisnej odstávky.
04.06.2020 20:00 04.06.2020 21:00 Web moja.uniba.sk - vo štvrtok 4.6.2020 od 20:00 do 21:00 bol server moja.uniba.sk nedostupný z dôvodu nevyhnutnej aktualizácie.
02.06.2020 20:00 02.06.2020 20:30 AIS - v utorok 2.6. 2020 od 20:00 do 20:30 bol AIS nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky. Služba je už plne funkčná.
29.05.2020 21:00 29.05.2020 22:00 moodle E-learning - v piatok 29.05 medzi 21:00 a 22:00 prebiehala nevyhnutná plánovaná úprava nastavení systému Moodle. Počas servisného zásahu mohlo dôjsť k občasným krátkodobým výpadkom alebo spomaleným reakciám systému.
25.05.2020 23:00 26.05.2020 0:00 AIS AIS - V pondelok 25.5. 2020 od 23:00 do 24:00 prebiehala plánovaná odstávka systému AiS2.
22.05.2020 20:00 22.05.2020 23:00 Web Webová prezentácia - v piatok 22.5.2020 od 20:00 do 23:00 mohlo dochádzať k výpadkom vyhľadávania, zobrazovania YouTube videí a nefunkčnosti Google Analytics z dôvodu nasadzovania nového riešenia pre manažovanie cookies.
SAP SAP - od soboty 30.05.2020 8:00 do nedele 31.5.2020 20:00 bol nedostupný produktívny systém VEP z dôvodu servisnej odstávky.
21.05.2020 0:00 22.05.2020 23:59 SAP SAP - 21.05.2020 až 22.5.2020 bol čiastočne nedostupný testovací systém VET z dôvodu servisnej odstávky.
13.05.2020 19:23 13.05.2020 22:30 mail Email - v stredu 13.5.2020 od 19:23  do 22:30 sa mohol vyskytnúť výpadok mailových služieb cez webové rozhranie.
11.05.2020 11:00 11.05.2020 16:45 cepit CePIT - v pondelok 11.5.2020 od 11:00 do 16:45 bola služba telefonicky nedostupná. Funkčnosť bola plne obnovená.
08.05.2020 20:00 08.05.2020 23:45 moodle Moodle - v piatok 8.5.2020 od 20:00 do 23:45 bol výpadok služby E-LEARNING (moodle) z dôvodu servisnej odstávky.
04.05.2020 19:00 04.05.2020 23:00 SAP SAP - v pondelok 4.5.2020 od 19:00 do 23:00 bol výpadok produktívneho ERP sysému VEP z dôvodu servisnej odstávky.
04.05.2020 11:30 04.05.2020 14:50 moodle Moodle - v pondelok 4.5.2020 od 11:30 do 14:50  bol výpadok služby E-LEARNING (moodle). Služba je už plne funkčná.
24.04.2020 21:00 24.04.2020 21:15 moodle Moodle - v piatok 24.4.2020 od 21:00 do 21:15 bol výpadok služby E-LEARNING (moodle) z dôvodu rozšírenia kapacity systému.
23.04.2020 11:00 23.04.2020 15:35 cepit CePIT - 23.4.2020 od 11:00 do 15:35 bola služba telefonicky nedostupná. Volania sú už plne funkčné.
02.04.2020 12:15 02.04.2020 13:50 mail Univerzitný mail - vo štvrtok 2.4.2020 od 12:15  do 13:50 bol problém s prihlasovaním sa do univerzitného mailu. Služby O365 sú plne aktívne.
06.04.2020 0:00 06.04.2020 18:00 prístupový systém Prístupový systém - v pondelok 6.4.2020 nebboli k dispozícii on-line funkcionality prístupového systému (turnikety) PriF a FAF z dôvodu vykonávania servisných úprav.
26.03.2020 20:00 26.03.2020 20:15 moodle Moodle - vo štvrtok 26.3.2020 od 20:00 do 20:15 bol výpadok služby E-LEARNING (moodle) z dôvodu rozšírenia kapacity systému.
18.03.2020 16:00 18.03.2020 18:00
Evidencia zmlúv - v stredu 18.3.2020 medzi 16:00 a 18:00 bol výpadok aplikácie Evidencia zmlúv z dôvodu nasadzovania novej verzie.
19.03.2020 8:00 19.03.2020 9:00 AIS AIS - vo štvrtok 19.3.2020 medzi 8:00 a 9:00 došlo k plánovanému výpadku AIS2 z dôvodu aktualizácie autentifikačného servera. Výpadok nepresiahol 45 minút.
12.03.2020 12:40 12.03.2020 12:55 moodle moodle.uniba.sk - Krátkodobý výpadok z dôvodu urgentného navýšenia zdrojov servera 12.3. medzi 12:40 a 13:30. Používateľom online bola zaslaná správa o výpadku.
09.03.2020 18:15 09.03.2020 18:45 VOIP VOIP - 9.3.2020 od 18:15 do 18:45 bol krátkodobý výpadok VOiP telefónie z dôvodu rekonfigurácie softvérovej ústredne.
02.03.2020 16:00 02.03.2020 16:40 AIS - v pondelok 2.3.2020 od 16:00 do 16:40 nebola služba k dispozícii z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
27.02.2020 19:00 28.02.2020 7:00 Web Uniba.sk – od 27.2. 19:00 do 28.2. 7:00 mohlo dochádzať k výpadkom webu všetkých súčastí UK z dôvodu aktualizácie servera. Maximálna doba výpadku nepresiahla 30 minút.
Webová prezentácia - 27.02.2020 bola od 06:15 do 7:00 nedostupná stránka www.uniba.sk z dôvodu servisnej odstávky.
14.02.2020 15:00 17.02.2020 0:00 SAP - od piatku 14.02.2020 15:00 do pondelka 17.02.2020 00:00 bude nedostupný SAP systém VET z dôvodu jeho obnovy z produktívneho systému VEP.
10.02.2020 9:30 10.02.2020 10:00 Web Web FTVŠ - v pondelok 10.2.2020 od 9:30 do 10:00 sa mohli vyskytnúť krátkodobé výpadky webových stránok FTVŠ z technických príčin.
29.01.2020 13:50 29.01.2020 19:30 absolventi Absolventi - od 29.1.2020 13:50 je vyhľadávanie v Evidencii vydaných diplomov nefunkčné (absolventi). Pracovníci CIT vynaložia maximálne úsilie pre obnovenie služby.
22.01.2020 16:00 22.01.2020 16:30 AIS AIS - V stredu 22.1.2020 od 16:00 do 16:30 bola služba nedostupná z dôvodu servisnej odstávky.
26.01.2020 12:00 26.01.2020 23:59 SAP SAP - V nedeľu 26.1. 2020 od 12:00 do 24:00 boli nedostupné všetky systémy SAP z dôvodu plánovanej  servisnej odstávky.
Knižničný systém - 2.1. 2020 od 13:45 do 19:00  bol knižničný systém nedostupný z dôvodu HW poruchy.
03.01.2020 8:00 03.01.2020 15:00 sieťová konektivita Sieťová konektivita - 3.1. 2020 v čase od 8:00 do 15:00 bola plánovaná aktualizácia sieťovej infraštruktúry na internáte Družba. Počas údržby sa mohli vyskytnúť krátkodobé výpadky sieťového pripojenia.
elektrina Elektrická sieť - 2.1. 2020 bola vykonaná plánovaná údržba elektrickej siete na internátoch Družba. Počas údržby sa mohli vyskytnúť výpadky elektrickej energie na internáte a v priľahlom areáli.

2019  ▼ 

Od Do Služby Popis
Web 5.12.2019 bola od 9:30 do 9:40 nedostupbá stránka www.uniba.sk z dôvodu servisnej odstávky.
07.12.2019 0:00 cdo Centrálna databáza osôb (CDO) a Vzdelávanie zamestnancov - v piatok 6.12.2019 od 9:30 do 11:45 služby neboli dostupné z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
14.11.2019 20:00 17.11.2019 22:00 SAP SAP - V termíne štvrtok 14.11.2019 20:00 -  nedeľa 17.11.2019 22:00  bol testovací SAP systém VET nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
AIS AIS - v utorok 5.11.2019 od 16:29 do 17:39 bol výpadok služby z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
31.10.2019 0:10 02.10.2019 0:11 Sieťová konektivita Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny - 31.10.2019 od 10:55 do 11:02 boli krátkodobé výpadky internetového pripojenia z dôvodu prechodu na nové optické pripojenie.
26.10.2019 9:00 26.10.2019 12:00 cepit Cepit - v sobotu 26.10.2019 služba nebola dostupná z prevádzkových dôvodov.
SAP SAP - od soboty 26.10.2019 20:00 do nedele 27.10.2019 15:00 budú nedostupné všetky SAP systémy z dôvodu pravidelnej servisnej odstávky.
AIS Systém AiS bol nedostupný v utorok 22.10. 2019 od 8:00 do 8:15 z dôvodu servisnej odstávky.
21.10.2019 20:00 21.10.2019 21:30 Moodle - 21.10.2019 od 20:00 do 21:30 bola z dôvodu servisnej odstávky nedostupná služba e-learning.
09.10.2019 7:00 cepit CEPIT - v utorok 8.10.2019 od 7:00 do 10:00 nebola služba dostupná z dôvodu prevádzkových opatrení.
AIS AIS - v stredu 2.10.2019 od 16:00 do 16:10 služba nebola dostupná z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
20.09.2019 0:00 02.10.2019 23:59 sieťová konektivita Sieťová konektivita - od 20.9.2019 je zaevidovaný výpadok internetu na Družbe D1. Aktuálne sa výpadok týka D1, 5.-10. poschodia, izieb n15-n28 (n = číslo poschodia). Na odstránení problému sa pracuje.
SAP SAP - v nedeľu 22.09.2019 od 15:00 do 23:00 neboli dostupné všetky SAP systémy z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
AIS AIS - 27.8.2019 bola plánovaná servisná odstávka systému AIS od 16:00 do 16:40.
CePIT - V piatok 30.8. bolo pracovisko CePIT nedostupné z dôvodu rektorského voľna
SAP Systémy SAP boli nedostupné z dôvodu servisnej odstávky od 20.08.2019 od 13:00 do 25.08.2019 23:00.
18.08.2019 12:00 20.08.2019 0:00 SAP SAP - v nedeľu 18.08.2019 od 12:00 do 24:00 neboli dostupné všetky SAP systémy  z dôvodu plánovanej servisnej odstávky. Testovací system VET nebude dostupný v termíne 15.08.2019 18:00 štvrtok – 18.08.2019 24:00 nedeľa z dôvodu jeho obnovy z produktívneho systému VEP.
moodle Moodle - od 12.8.2019 do 30.8.2019 bola služba nedostupná z dôvodu servisnej  odstávky.
sieťová konektivita Sieťová konektivita - od 9.8.2019 od 10:00 do 13.8.2019 do 11:30 bol výpadok sieťovej konektivity na FAF, FM a CĎV v areáli  Odbojárov z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
24.07.2019 21:00 24.07.2019 23:59 gdpr GDPR - 24.7.2019 od 21:00 do 23:59 mohla byť služba nedostupná z dôvodu servisnej odstávky.
23.07.2019 0:00 24.07.2019 10:00 Webkontaktné informácie – od utorka 23.7. 2019 do stredy 24.7.2019 10:00 boli nedostupné kontaktné informácie na webe UK z dôvodu technickej poruchy.
23.07.2019 10:00 23.07.2019 12:00 sieťová konektivita Sieťová konektivita - v utorok 23.7. 2019 od 10:00 do 12:00 bol z dôvodu údržby siete výpadok internetového pripojenia na Družbe, v Botanickej záhrade a Profesorskom domčeku.
15.07.2019 16:00 15.07.2019 16:30 e-ubytovanie E-ubytovanie - podávanie žiadostí o ubytovanie pre študentov Lekárskej fakulty nie je momentálne možné. Na odstránení problému pracujeme. Predpokladaný termín opravy je utorok 16.7.2019.
02.07.2019 15:30 02.07.2019 16:25 sieťová konektivita Cepit a virtuálna knižnica - v utorok 2.7.2019 od 15:30 do 16:25 boli služby nedostupné z dôvodu neplánovaného výpadku.
18.06.2019 19:00 19.06.2019 23:59 e-ubytovanie E-ubytovanie - v utorok 18.6.2019 od 19:00 do stredy 20.6.2019 23:59 bola odstávka systému e-ubytovanie z dôvodu technických úprav.
18.06.2019 16:00 18.06.2019 18:00 AIS AIS -  V utorok 18.6.2019  v čase 16:00 - 18:00  bola služba nedostupná z dôvodu servisnej odstávky
06.06.2019 21:00 06.06.2019 23:59 ISKAM ISKAM - 6.6. 2019 od 21:00 do 24:00 bola služba nedostupná z dôvodu servisnej odstávky.
25.05.2019 0:00 26.05.2019 0:00 e-ubytovanie E-ubytovanie - od soboty 25.5.2019 (21:00) do nedele 26.5.2019 (23:00) bude služba e-ubytovanie na stránke ubytovanie.uniba.sk nedostupná z dôvodu servisnej odstávky.
13.05.2019 0:00 16.05.2019 11:50 mobility Mobility - od 13.5.2019 do 16.5.2019 11:50 sme evidovali výpadok služby.
18.05.2019 20:00 19.05.2019 23:00 SAP SAP - od soboty 18.05.2019 20:00 do nedele 19.05.2019 23:00 nebudú dostupné všetky SAP systémy z dôvodu plánovanej servisnej odstávky (testovací SAP systém VET bude nedostupný od štvrtka 16.05.2019 19:00 do nedele 19.05.2019 23:00).
03.05.2019 8:00 03.05.2019 14:45 IKT IKT - v piatok 3. mája 2019 od 8:00 do 14:45 mohlo dôjsť k výpadkom IKT služieb z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky prúdu.
24.04.2019 10:00 24.04.2019 11:00 sieťová konektivita Sieťová konektivita - vo štvrtok 25.4.2019 od 10:00 do 11:00 mohlo dôjsť ku krátkodobému výpadku internetu na súčastiach univerzity z dôvodu plánovaných servisných prác poskytovateľa internetu pre UK.
30.03.2019 18:00 31.03.2019 23:00 SAP SAP - od soboty 30.03.2019 18:00 do nedele 31.03.2019 23:00 neboli dostupné všetky SAP systémy z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
21.03.2019 16:20 21.03.2019 16:30 AIS AIS- vo štvrtok 21.3.2019 od 16:20 do 16:30 služba bola nedostupná z dôvodu servisnej odstávky.
19.02.2019 8:00 19.02.2019 16:00 sieťová konektivita Sieťová konektivita - v utorok 19.2. 2019 od 8:00 do 16:00 mohli nastať dlhodobé výpadky internetového pripojenia vo VM Mlyny z dôvodu údržby počítačovej siete.
24.02.2019 13:00 24.02.2019 23:00 SAP SAP - v nedeľu 24.02.2019 od 13:00 do 23:00 neboli dostupné všetky SAP systémy z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
06.02.2019 9:00 07.02.2019 10:15 prístupové heslá Prístupové heslá - od stredy 6.2.2019 9:00 do štvrtka 7.2.2019 10:15 nebola funkčná možnosť zmeny univerzitného hesla.
05.02.2019 9:00 05.02.2019 9:45 sieťová konektivita Sieťová konektivita - v utorok 5.2.2019 od 9:00 do 9:45 bola služba nedostupná (nefungoval internet, maily, VOIP) na LF, PdF, FaF, RKCMBF, EBF, FM, FSEV a CĎV z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
30.01.2019 9:30 30.01.2019 10:00 V stredu 30.1.2019 od 9:30 - 10:00 boli zo servisných dôvodov krátkodobo nedostupné nasledujúce služby:
  • Prístupový systém na Prírodovedeckej fakulte
  • Niektoré tlačové služby na Fakulte telesnej výchovy a športu
  • VOIP telefonovania
25.01.2019 21:00 26.01.2019 0:00 Web WEB – v piatok 25.1.2019 mohlo po 21.00 dochádzať k nestabilite alebo nedostupnosti webovej stránky uniba.sk z dôvodu plánovanej údržby.
22.01.2019 14:10 22.01.2019 14:25 AIS AIS - v utorok 22.1. 2019 od 14:10 do 14:25 bol nedostupný z dôvodu plánovanej odstávky.
16.01.2019 16:00 16.01.2019 16:40 AIS AIS bol nedostupný z dôvodu plánovanej údržby.
09.01.2019 16:00 09.01.2019 16:40 AIS AIS - v stredu 9.1.2019 od 16:00 do 16:40 služba nebola dostupná z dôvodu servisnej odstávky.
11.01.2019 22:00 14.01.2019 12:00 SAP SAP - Systém VET bol nedostupný od piatka 11.1.2019 od 22:00 do pondelka 14.1.2019 do 12:00 z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
13.01.2019 12:00 13.01.2019 23:59 SAP SAP - Všetky SAP systémy boli nedostupné v nedeľu 13.1.2019 od 12:00 do 23:59 z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.
04.01.2019 14:00 04.01.2019 16:00 Web WEB - v piatok 4.1.2019 môže moja.uniba.sk vypadávať v dôsledku servisných úprav.