Aktuálne výpadky

Sieťové a centrálne serverové služby – vo štvrtok 15.12.2022 od 9:00 do 15:00 budú nedostupné všetky služby informačných technológií Univerzity Komenského z dôvodu plánovanej rekonštrukcie hlavného sieťového uzla univerzity .

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

PODVODNÉ E-MAILY

Vyzývame všetkých používateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyhodnocovaní e-mailov, ktoré ponúkajú odkazy na zmenu hesla.

Informácie o podvodnom e-maili z 11. 6. 2021