Informácie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa posunutého trenažéra zúčastnili!

V čase medzi 20:00 a 20:30 sme uložili 1680 zmien vo výbere izby, čo zhruba zodpovedá počtu študentov, ktorí si v rámci prvého dňa – dnes od 16:00 – už naostro, budú vyberať izbu. Záťaž systému počas trenažéra nepresiahla 10%, veríme teda, že po prekonaní úvodného náporu pôjde všetko … nuž nezakríknime to, hodnotiť budeme po ostrom štarte.


Od 01.07.2020 sa mení používanie e-peňaženky, detaily nájdete na tejto stránke.