Informácie

V tomto roku na UK pripravujeme vylepšenie služieb v oblasti elearningu. Aby vylepšenie malo zmysel, musí byť v súlade s potrebami užívateľov. Preto chceme poprosiť Vás, súčasných či budúcich užívateľov elearningu/Moodle na Univerzite Komenského, aby ste sa s nami podelili o svoje skúsenosti, nápady a odporúčania. Dotazník: https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle18/course/view.php?id=1948 (vyžaduje prihlásenie)

Ak máte otázky, kontaktujte koordinátorku pre elearning na moodle@uniba.sk

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444