Aktuálne výpadky

SAP – v nedeľu 3.7.2022 od 21:00 do 22:00 bude produktívny systém VEP nedostupný z dôvodu plánovanej servisnej odstávky.

Ďakujeme za pochopenie
Viac informácií Vám poskytne CePIT na tel. čísle 02/9010 4444

Informácie

PODVODNÉ E-MAILY

Vyzývame všetkých používateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyhodnocovaní e-mailov, ktoré ponúkajú odkazy na zmenu hesla.

Informácie o podvodnom e-maili z 11. 6. 2021